Ծիրանի կորիզի յուղ

Ծիրանի կորիզի յուղ – tutyan.am